social accountability

AHEAD vindt social accountability een belangrijk thema. Onderwijsinstellingen leiden bewuste, verantwoordelijke professionals op voor de toekomst, professionals die verantwoorde keuzes maken. In het veranderende landschap van zorg en welzijn vindt AHEAD het belangrijk dat de opleidingen een maatschappelijk verantwoord karakter hebben en dat dit wordt meegegeven aan de toekomstige professionals middels de curricula van de opleidingen.

Social accountability betekent in de praktijk dat onderwijsprogramma’s een maatschappelijk verantwoord karakter hebben en goed aansluiten bij de zorgbehoefte en het demografische landschap van de toekomst. Verwante thema’s zijn social responsiveness en social relevance.

Het inbedden van diversiteit, interculturaliteit en wereldburgerschap in het curriculum gaat samen met het nadrukkelijk onderdeel uitmaken van de maatschappij (ook wel community service genoemd). De toetsing van de relevantie van het onderwijsprogramma en de lesmethoden maken deel uit van dit thema.