public health en preventie/zelfredzaamheid

De beschrijving van het zorglandschap 2030 en de mogelijke verschuivingen van derde- en tweedelijns zorg naar eerstelijn en transmurale dan wel preventieprogramma’s, is in 2015 in april door de commissie Kaljouw aan de minister van VWS aangeboden.

AHEAD was op afstand betrokken bij de totstandkoming van het rapport en neemt deel aan het vervolgtraject. Hierbij worden de opleidingen 2030 passend bij het zorglandschap beschreven.