leadership, development and sustainability

Het veranderende landschap van zorg en welzijn is complex en vraagt leiderschap. Ook daartoe wil AHEAD een bijdrage leveren in het opleiden van high potentials. 

Het vroeg opsporen van talentvolle toekomstige leiders binnen de verpleegkundige, medisch ondersteunende en medische beroepen is een wens die binnen AHEAD aandacht heeft. 
Hierbij wordt het ontwikkelen van een organisatie & leiderschapsprogramma, wellicht in de vorm van een MBA, verkend.