interprofessional learning

Het samenwerken in de praktijk met andere professionals rond de zorg voor de cliënt is onontbeerlijk voor goede kwaliteit van zorg en begeleiding. Interprofessioneel werken is wat alle professionals moeten kunnen en dus ook moeten leren omdat het niet vanzelfsprekend is. Verschillende professionals spreken een andere professionele taal en ieder heeft een ander focus in de zorg en begeleiding aan de cliënt. Dat betekent dat interprofessioneel leren tijdens de opleiding aandacht moet krijgen.

Interprofessioneel samenwerken in een vroeg stadium van alle opleidingen in de gezondheidszorg, is een nadrukkelijke wens van allen en tegelijkertijd een logistieke uitdaging.
Tijdens de traditionele en relatief geïsoleerde lesprogramma’s leert een student zich te identificeren met de beroepsgroep waarvan hij later deel gaat uitmaken. Bewustwording van het werken in teams, de kennis en kunde van teamleden en het bevorderen van samenwerking moet in een eerder stadium van alle opleidingen worden gerealiseerd.

Downloads