thema's

Om de onderwijsagenda van de toekomst goed vorm te kunnen geven heeft AHEAD voor de komende periode een vijftal thema’s geformuleerd die passen bij de ontwikkelingen in het gezondheid- en welzijnonderwijs. Deze thema’s zijn richtinggevend zijn voor het verwezenlijken van de AHEAD doelstellingen en de daarbij behorende activiteiten. Ze worden binnen de diverse curricula vormgegeven en maken verbinding met de stad en de nationale ontwikkelingen.

De thema’s weerspiegelen de sociale missie van AHEAD. Onderling bestaat er samenhang tussen deze thema’s en op deze manier ontstaat erin toenemende mate ook samenhang tussen de diverse curricula en de studentenprogramma’s. Informatie over de thema’s die AHEAD momenteel verkent zijn:

  • interprofessional learning
  • social accountability
  • leadership, development and sustainability
  • patiënt centraal opleiden
  • public health en preventie/zelfredzaamheid

De thema’s 'interprofessional learning' en 'patient centraal opleiden' zijn voorbeelden van hoe AHEAD bezig is met de kernvragen in de zorg waar het allemaal om draait: wie is belangrijk in de zorg en hoe organiseer je optimale zorg? Hoe merk je wat van AHEAD? AHEAD deelt graag best practices en visiedocumenten.

In 2017/2018 wordt het thema 'interprofessional learning' uitgewerkt. Informatie hierover en over de andere thema's kun je via de navigatie raadplegen.