visie & missie

AHEAD levert een bijdrage aan de vernieuwing van het gezondheidszorgonderwijs met een oriëntatie op de horizon 2030. 
Het platform ontwikkelt zich tot expertisecentrum wat betreft de innovatie van het gezondheidszorg- en welzijnsonderwijs én is actief als proeftuin waarbij experimenten met onderwijs in het gezondheidszorg domein worden geïnitieerd en uitgevoerd.