projecten

Beoogd doel is het organiseren van een aantal kleinschalige studentevenementen zodat studenten op een aantrekkelijke, aanstekelijke manier kennis kunnen maken met zorg- en welzijnstudenten van andere opleidingen als eerste moment van bewustwording van de dynamiek van interprofessionele samenwerking.

Events hebben een sterk wervend/enthousiasmerend karakter, bewustwording van interprofessionele samenwerking is ondergeschikt daaraan.