doelstellingen

Het platform levert een bijdrage aan de vernieuwing van het gezondheidszorgonderwijs met een oriëntatie op de horizon 2030, door:

 • ontwikkeling van een visie op de vernieuwingen in het gezondheidszorgonderwijs met een oriëntatie op de horizon 2030;
 • aansluiting op de vernieuwingsagenda’s vanuit VWS [Kwaliteitszorginstituut; de zorg van morgen (Kaljouw 2015) en de Waarde van Weten (Kervezee 2016) en het nu in ontwikkeling zijnde onderwijsrapport] en OCW [Bussemaker, de Waarde(n) van Weten, strategische onderwijsagenda 2025];
 • afstemming van opleidingstrajecten en prioriteren van vernieuwing en innovatie, bijvoorbeeld op basis van een jaaragenda.

Het platform ontwikkelt zich tot expertisecentrum wat betreft innovatie van het gezondheidszorg- en welzijnsonderwijs, door:

 • het onderzoeken, verzamelen en delen van kennis over nationale en internationale ontwikkelingen binnen het domein van de gezondheidszorgopleidingen;
 • vorming van een kennisinfrastructuur waarbij onderzoek een centrale rol speelt;
 • te werken met last en ruggenspraak (binnen de financiële kaders) van de deelnemende, eigen instelling;
 • te werken binnen de wettelijke kaders van VWS, OCW en de kwaliteitskaders die bij de afzonderlijke opleidingen horen;
 • het ondernemen van studiereizen die gefocust zijn op een aantal ontwikkelingen in het domein;
 • brede rapporteert hierover en selectie van thema’s die curriculum overstijgend zijn;
 • samenwerking binnen deze thema’s, het verzamelen van en delen van kennis hierover en verkenning van de betekenis en bruikbaarheid in de regio groot Amsterdam;
 • het actief aangaan van relaties met stakeholders waaronder de gemeente Amsterdam.

Het platform is actief als proeftuin waarbij experimenten met onderwijs in het gezondheidszorg domein worden geïnitieerd en uitgevoerd, door:

 • het identificeren van projecten die binnen de diverse instellingen kunnen worden uitgevoerd, hierbij aansluitend op de eerder genoemde VWS en OCW agenda;
 • zelfstandig initiatieven te ontplooien waarbij experimenten – op basis van landelijke, regionale of thematische ontwikkelingen – worden uitgevoerd.