de organisatie

AHEAD is een gezamenlijke inspanning van vier onderwijsinstellingen - AMC, VUmc, HvA en Inholland - en SIGRA, en is ingebed in de regio groot Amsterdam. De contactpersonen namens de deelnemende instellingen zijn:

AMC
Postbus 22660, 1100 DD Amsterdam
Meibergdreef 9, 1105 AZ Amsterdam
Kamer J1B-114
website AMC

Prof. Dr. Rien de Vos 
Directeur Instituut onderwijs en opleiden AMC | Faculteit geneeskunde UvA 
Decaan Amsterdam School of Health professions (AMC/HvA) 
T 020 566 14 11
M r.vos@amc.nl

HvA
Postbus 2557, 1000 CN Amsterdam
Tafelbergweg 51, 1105 BD Amsterdam
website HvA faculteit Gezondheid
website HvA factulteit BSV 
website HvA Kenniscentrum Achieve
website HvA Oefentherapie Mensendieck

Prof. Dr. Wilma JM Scholte op Reimer 
Decaan Faculteit Gezondheid 
Decaan Faculteit Bewegen, Sport en Voeding a.i. 
Bijzonder hoogleraar Complexe Zorg, in het bijzonder voor hartpatiënten (UvA/AMC) 
T 06 21 15 77 83 (Petra Lampe, secretaresse), @WilmaSoRe Prof
Kamer B204

Inholland
Postbus 75068, 1070 AB Amsterdam
De Boelelaan 1109, 1081 HV Amsterdam
website Inholland

Carla Rinkel
Manager Onderwijs en Onderzoek Social Work
T 06 11 44 97 54
M carla.rinkel@inholland.nl

SIGRA
Maassluisstraat 574A, 1062 GZ Amsterdam
Website SIGRA

Saskia Schalkwijk 
Directeur SIGRA
T 020 512 88 88
M s.schalkwijk@sigra.nl

VUmc
Postbus 7057, 1007 MB Amsterdam
Van der Boechorststraat 7, 1081 BT Amsterdam
website VUmc

Margreeth van der Meijde, MBA 
Directeur Instituut voor onderwijs en opleiden VUmc
Vice-decaan onderwijs en opleiden VUmc
020 444 17 42
m.vandermeijde@vumc.nl