over AHEAD

AHEAD - Amsterdam Health Education And Discovery - is in 2016 ontstaan. AHEAD is een initiatief van vier onderwijsinstellingen - AMC, VUmc, HvA en Inholland - en SIGRA, en is ingebed in de regio groot Amsterdam.

De kracht van AHEAD is de multidisciplinaire samenstelling. Kennis en kunde worden gebundeld om een bijdrage te leveren aan grote vraagstukken gericht op (gezondheids)zorg en welzijn én het onderwijs van morgen binnen dit domein.

AHEAD werkt aan een strategische agenda waarin verschillende hoofddoelstellingen zijn geformuleerd. Jaarlijks worden plannen gemaakt om deze doelstellingen te realiseren. In de jaarplannen worden ook complexe en multidisciplinaire vraagstukken uitgewerkt.
Om de strategische doelstellingen te verwezenlijken, werken de deelnemende partners samen in projecten en pilot. Hun kennis van valorisatieactiviteiten zetten ze daarbij in.