ACTUEEL

Uniek in Nederland: programma voor interprofessioneel onderwijs

Hoe lever je als interprofessioneel zorgteam de best mogelijke zorg aan een patiënt of cliënt? Wat vraagt dat van jou als toekomstig zorgprofessional? De HvA, faculteit Gezondheid en het AMC, faculteit Geneeskunde, beide partner in het AHEAD platform, hebben samen een programma voor interprofessioneel onderwijs opgezet waarin studenten de fijne kneepjes van interprofessionele samenwerking leren.

Het programma is uniek in Nederland. Studenten verpleegkunde, fysiotherapie, ergotherapie, oefentherapie en geneeskunde worden elk studiejaar uitgedaagd om zorgvragen interprofessioneel aan te pakken. Onderwijsvormen variëren van observaties en interviews tijdens stages, gezamenlijk simulatie onderwijs met realistische cases, en interprofessionele leerwerkplaatsen in de beroepspraktijk. Bijzonder kenmerk is dat studenten begeleid worden door docent duo’s met verschillende professionele achtergronden.

Met dit programma ontstaat een dynamische leeromgeving waarin studenten voortdurend aangemoedigd worden buiten de contouren van hun toekomstige beroep te kijken en de verbinding te leggen met andere zorgprofessionals.

In het tweede studiejaar treffen 1100 studenten elkaar en lossen zij in teamverband een complexe zorgcasus op. Zij worden begeleid door ruim 50 docenten uit diverse zorgberoepen. Studenten zijn zeer enthousiast over dit onderwijs: “Je leert om écht samen te kijken naar wat een patiënt nodig heeft!” “De docenten leven het echt voor, voor de klas!”.

Interprofessioneel onderwijs is een van de speerpunten van AHEAD. De partners van het platform vinden elkaar in het uitwisselen van best practices voor onderwijs en onderzoek en het opzetten van gezamenlijke opleidingsprogramma’s. 

“Zorgvraagstukken los je niet meer op vanuit één perspectief. De realiteit is dat je steeds vaker zal moeten samenwerken. Dan wil je ook in de opleidingen studenten samenbrengen rondom de patiënt. Die samenwerking is geen doel op zich, maar het middel om te komen tot de best mogelijke zorg”.

Wilt u meer weten over dit onderwerp? Stuur dan een mail naar Noor Christoph, R&D coördinator Interprofessional Education AMC