ACTUEEL

Polifysiek geeft fraai voorbeeld van samenwerken

Veranderingen in zorg en welzijn vragen om andere, nieuwe vaardigheden van de mensen die in de zorg werken. Hiervoor is samenwerking tussen zorgopleidingen, zorgaanbieders en lokale overheden op regionaal niveau cruciaal. AHEAD is daar zelf een voorbeeld van en AHEAD werkt vanuit de visie ook aan de vernieuwingsagenda’s van VWS en OCW.

Polifysiek is de academische werkplaats waar de faculteit Gezondheid en kenniscentrum ACHIEVE van de Hogeschool van Amsterdam samenwerken met het Academisch Medisch Centrum in onderwijs, onderzoek en patiëntenzorg. De werkplaats is een fraai voorbeeld van hoe samenwerkingspartners van AHEAD verbonden zijn met de nationale vernieuwingsagenda’s in de zorg.

Polifysiek is eind juni 2017 toegetreden tot de Kopgroep van Zorgpact en gaat actief kennis en ervaringen uitwisselen met de andere koplopers in Nederland.

Meer informatie over Polifysiek en de toetreding tot de Kopgroep van Zorgpact kunt u lezen op de website van Hogeschool van Amsterdam.