ACTUEEL

Op donderdag 7 februari 2019 organiseerde AHEAD de conferentie “Interprofessioneel leren & werken in Zorg en Welzijn”. 
De conferentie richtte zich op de volgende drie thema’s:

  1. De praktijk van het onderwijs, de kunst van het samen leren!
  2. Structuren en schotten in de zorg, kwestie van anders organiseren!
  3. De praktijk van het samenwerken: je moet er oog voor hebben.

Nog eens terugblikken? Download dan de presentaties van de keynote sprekers. lees meer >

Hoe lever je als interprofessioneel zorgteam de best mogelijke zorg aan een patiënt of cliënt? Wat vraagt dat van jou als toekomstig zorgprofessional? De HvA, faculteit Gezondheid en het AMC, faculteit Geneeskunde, beide partner in het AHEAD platform, hebben samen een programma voor interprofessioneel onderwijs opgezet waarin studenten de fijne kneepjes van interprofessionele samenwerking leren. lees meer >

Hoe stel je onderzoek, onderwijs en zorg centraal in je onderwijs, met het ook op de toekomst van de zorg? De opleiding Oefentherapie van de faculteit Gezondheid van de Hogeschool van Amsterdam - partner in AHEAD - heeft op deze vraag antwoord: ‘Communities of practice’ lees meer >

Veranderingen in zorg en welzijn vragen om andere, nieuwe vaardigheden van de mensen die in de zorg werken. Hiervoor is samenwerking tussen zorgopleidingen, zorgaanbieders en lokale overheden op regionaal niveau cruciaal. AHEAD is daar zelf een voorbeeld van en AHEAD werkt vanuit de visie ook aan de vernieuwingsagenda’s van VWS en OCW. lees meer >