Hoe organiseer je vernieuwing in het gezondheids­onderwijs als je denkt aan de gezondheids­zorg over 10 tot 15 jaar? Behalve inzet van kennis en ervaring, zijn ook proeftuinen nodig om experimenten in het gezondheids­­onderwijs te initiëren en uit te voeren. 
AHEAD speelt daarin een belangrijke rol. AHEAD verzamelt en deelt bestaande kennis en beschikbare ervaringen, en onderzoekt nieuwe onderwijsvragen binnen het domein van de gezondheidszorgopleidingen. 

AHEAD is een gezamenlijke inspanning van vier onderwijsinstellingen - AMC, VUmc, Hogeschool van Amsterdam en Inholland  - en de SIGRA, in de regio groot Amsterdam. De instellingen werken samen in onderzoek, onderwijs en praktijk en leveren zo een bijdrage aan de vernieuwing van het gezondheidszorg- en welzijnsonderwijs met een oriëntatie op de horizon 2030.
AHEAD sluit hierbij aan op de vernieuwingsagenda’s vanuit VWS en OCW.

 

Op donderdag 7 februari 2019 organiseerde AHEAD de conferentie “Interprofessioneel leren & werken in Zorg en Welzijn”. 
De conferentie richtte zich op de volgende drie thema’s:

  1. De praktijk van het onderwijs, de kunst van het samen leren!
  2. Structuren en schotten in de zorg, kwestie van anders organiseren!
  3. De praktijk van het samenwerken: je moet er oog voor hebben.

Nog eens terugblikken? Download dan de presentaties van de keynote sprekers. lees meer >

Discovery
DISCOVERY

De rol van AHEAD als proeftuin en expertise­centrum in relatie tot innovatie van het gezondheids­zorg­onderwijs.
lees meer >

Download gratis onze
WHITE PAPER
over inter­professional learning